5th Dan (GODAN)

Sensei Surojit Dolui
5th Dan Black Belt
C.NO : SKJAI/21/027

Sensei Atin Banerjee
5th Dan Black Belt
C.NO : SKJAI/21/038

Sensei Mohammad Abdul amjad
5th Dan Black Belt
C.NO : SKJAI/22/048

Sensei Tapas Mondal
5th Dan Black Belt
C.NO : SKJAI/22/049